Bestuur

Het stichtingsbestuur van de SKOP bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). De algemeen directeur maakt deel uit van het DB. Het AB is intern toezichthouder.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur:

mw. C.J. Eeken - de Ruiter,  voorzitter
dhr.  B.S.A. Sluis,  pennningmeester
mw. E.M.E. Pleij,  directeur-bestuurder a.i.
dhr.  H.A. Hooymans,  directeur-bestuurder a.i.

Algemeen bestuur:

mw. R. Wolkenfelt,  secretaris
dhr. F.van der linden,  lid
dhr. R. de Rooij,  lid


Correspondentieadres bestuur:
Meidoornlaan 2
2641 CB Pijnacker