Bestuur

Het stichtingsbestuur van de SKOP bestaat uit een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

College van Bestuur
dhr. H.A. Hooymans,directeur-bestuurder

Raad van Toezicht
dhr. F.van der Linden, voorzitter
dhr. R. de Rooij, secretaris
dhr. F. Klomp, lid
mw. P. van der Velden, lid
mw. H. Kooman-vd. Poel, lid

Correspondentieadres bestuur:
Meidoornlaan 2
2641 CB Pijnacker