Directieteam


Het directieteam bestaat uit de directeuren van de vijf scholen en wordt voorgezeten door de directeur-bestuurder.
 

Josephschool - (05IS)
Directeur: mw. M. Neijenhuis (Mariette)

Mariaschool (07VK)
Directeur: dhr. H.A. Hooymans (Henk)

Johannesschool (09AM)
Directeur: mw. I. Breteler (Imke)

Het Spectrum (26AT)
(Waarnemend) directeur: mw. M. F. Rijnbeek - Stassen (Marja)

De Keizerskroon (29XP)
Directeur: mw. E.M.E. Pleij (Esther)

Directeur-bestuurder SKOP :    Dhr. H.A. Hooymans  a.i.
                                                        Mevr. E.M.E. Pleij  a.i.