Missie en visie

De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker zet zich in voor hoogwaardig onderwijs in een veilige, uitnodigende en avontuurlijke leeromgeving met evenwichtige aandacht voor kwalificatie (kennis-vaardigheden-houding), socialisatie (cultuur-tradities-praktijken) en persoonsvorming (identiteit en subjectivering).
De kernwaarden van SKOP zijn:

Betrokken
De SKOP is een compacte organisatie met korte lijnen. Gemotiveerd personeel met grote inzet voor de school en zorg voor elkaar. Een sterke betrokkenheid op het wel en wee en de ontwikkeling van de kinderen. Passie voor het onderwijs. Hoge mate van onderlinge collegialiteit. Brede kennis van de lokale omgeving en actieve inzet voor een breed aanbod.

Deskundig
Eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit vraagt deskundige leerkrachten. Professionalisering staat hoog op de agenda. Kennis wordt gedeeld. Er zijn diverse vormen van samen leren. Aan de ontwikkeling van het onderwijs wordt planmatig gewerkt. We streven naar continue ontwikkeling en kwaliteitsverbetering op alle terreinen. De expertise van het onderwijs is op niveau. Waar nodig en mogelijk huren we expertise in of we zoeken samenwerking met andere partijen.

Betrouwbaar
De SKOP staat voor wat ze zegt. We maken duidelijk waar we voor staan en zijn bij samenwerking een betrouwbare partner.

In beweging
Als SKOP volgen we in de voorhoede de dialoog over nieuwe onderwijs ontwikkelingen en pakken deze waar mogelijk op om de kwaliteit van ons onderwijs te versterken.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Binnen de SKOP willen we de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de uitvoering leggen. Een transparante organisatie vormt de basis voor invloed en eigenaarschap op alle niveaus.


SKOP
Betrouwbaar, Betrokken en in Beweging!