Missie en visie

• "De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker heeft ten doel de bevordering van het basisonderwijs op het grondgebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zij beoogt daarbij onderwijs te doen geven in de geest van de Rooms-katholieke kerk. Zij wil daarbij handelen volgens de algemene richtlijnen van het onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.
• De Stichting schept een goed onderwijs- en begeleidingsklimaat voor de leerlingen en een goed werkklimaat voor de medewerkers van de Stichting."

• Toegankelijkheid
De SKOP scholen staan open voor alle kinderen. Van de ouders verwachten we, dat ze de
r.-k. identiteit respecteren.

Ieder mens is uniek en heeft talenten. Het is onze taak om die talenten te ontdekken en te helpen ontwikkelen. Daarbij richten we ons niet alleen op kennis, maar op de vorming van de gehele persoonlijkheid.
Groei tot een compleet mens vraagt om de ontwikkeling van hoofd, hart en handen.
Samengevat in onze missie: SKOP ontwikkelt talenten
Kernwaarden
Betrokken
De SKOP is een compacte organisatie met korte lijnen. Gemotiveerd personeel met grote inzet voor de school en zorg voor elkaar. Een sterke betrokkenheid op het wel en wee en de ontwikkeling van de kinderen. Passie voor het onderwijs. Hoge mate van onderlinge collegialiteit. Brede kennis van de lokale omgeving en actieve inzet voor een breed aanbod. Een stevige relatie met de parochies.

Deskundig
Eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit vraagt deskundige leerkrachten. Professionalisering staat hoog op de agenda. Kennis wordt gedeeld. Er zijn diverse vormen van samen leren. Aan de ontwikkeling van het onderwijs wordt planmatig gewerkt. We streven naar continue ontwikkeling en kwaliteitsverbetering op alle terreinen. De expertise van het onderwijs is op niveau. Waar nodig en mogelijk huren we expertise in of we zoeken samenwerking met andere partijen.


Betrouwbaar
De SKOP staat voor wat ze zegt. We maken duidelijk waar we voor staan en zijn bij samenwerking een betrouwbare partner.

In beweging
Als SKOP volgen we in de voorhoede de dialoog over nieuwe onderwijs ontwikkelingen en pakken deze waar mogelijk op om de kwaliteit van ons onderwijs te versterken.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Binnen de SKOP willen we de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de uitvoering leggen. Een transparante organisatie vormt de basis voor invloed en eigenaarschap op alle niveaus.