Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is de nieuwe privacywet die erop toeziet of de privacy van betrokkenen is gewaarborgd.

In onzedocument'Privacy Statement'en 'Privacy Reglement' staanomschreven hoe wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met de persoonsgegevens van ouders en kinderen van de SKOP scholen omgaan.

In ons document "Rechten van ouders" kunt u veel informatie vinden over uw rechten m.b.t. de privacy/avg. In de procedure vindt u informatie over de wijze waarop u van deze rechten gebruik kunt maken.

In ons document 'Regeling taken FG SKOP'staan de afspraken die zijn gemaakt met en over de functionaris gegevensbescherming.

De functionaris gegevensbescherming bij SKOP is
Angela Groen van de CED groep. Te bereiken onder het mailadres fg@skoppijnacker.nl ofa.groen@cedgroep.nlT: 010-4071599

De privacy/security officer is Henk Hooijmans en te bereiken onder het mailadres privacy@skoppijnacker.nl of h.hooymans@skoppijnacker.nl. 015-3694066