Samen Opleiden

Kwaliteit maak je samen!
SKOP wil voor haar scholen de beste leraren! Leraren die het verschil maken, leraren die geloof hebben in iederkind en dit nooit opgeven, leraren die kinderen kunnen 'lezen' en willen horen wat ze te zeggen hebben, leraren die samenwerken en samen leren met andere leraren om onderwijs te maken waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.

De basisscholen van SKOP hebben zich met zes andere schoolbesturen verenigd in een samenwerkingsconvenant met de Thomas More Hogeschool (TMH). Dit convenant is uniek in Nederland. Binnen het convenant professionaliseren leerkrachten en studenten zich, wat ten goede komt aan de leerlingen. Studenten van de TMH hebben binnen dit convenant een stageplaatsgarantie opscholen van de deelnemende besturen.
Door middel van deze aangeboden stageplaatsen en de daarbijbehorende begeleiding, intervisie, klassenbezoeken en coachende gesprekken door de schoolopleiders wil SKOP het beste uit haar studenten halen. Studenten zijn welkom om deel te nemen aan alle activiteiten die in- en rond de school plaatsvinden.


SKOP opleidingsscholen
Alle SKOP scholen zijn opleidingsscholen! Middels een ingevuld kwaliteitskader (een ontwikkel- en evaluatie-instrument) worden van de opleidingsscholen de ontwikkelingen in kaart gebracht via kwaliteitsindicatoren. Tevens geeft het kwaliteitskader richting om de eigen ambitie t.a.v. Samen Opleiden, Samen Professionaliseren en Samen Onderzoekenvorm te geven.

Schoolopleider
Alle gecertificeerde schoolopleiders houden zich gedurende het schooljaar onder andere bezig met de volgende taken:
  • Aanspreekpunt studenten en mentoren binnen de scholen.
  • Bezoekt studenten in lessituaties en geeft hier feedback op.
  • Coachen en monitoren van studenten en (startende) leerkrachten.
  • Onderhouden van contact met bovenschools opleider.
  • Samen met andere schoolopleiders professionaliseren op het onderwerp 'coachen op complexe vaardigheden'.
  • Organiseren van intervisiemomenten met studenten binnen de school.
  • Aanwezig bij overlegmomenten bovenschools en van TMH

Bovenschools opleider
SKOP heeft naast de gecertificeerde schoolopleider op elke SKOP school, ook een bovenschools opleider. Deze is lid van de Kerngroep TMH en onderhoudt de contacten met de Pabo en de schoolopleiders. Daarnaast heeft de bovenschools opleider geregeld overleg met de medewerker 'onderwijs, kwaliteit & professionalisering' van SKOP. De bovenschools opleider is Karin Wilmer, k.wilmer@hetspectrumdelfgauw.nl

Voor meer informatie over het samen opleiden

https://www.thomasmorehs.nl/hogeschool/onze-partners/thomas-more-opleidingsschool.html​​​​​